Menu

International Chefs Day 2020 | ประกาศผลผู้ชนะ ‘โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี’ ได้รับทุนการศึกษาจากเนสท์เล่

Tuesday, October 20, 2020

International Chefs Day 2020 | เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล จัดประกวด ‘โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี’ ชวนเด็กๆ สร้างสรรค์เมนูเฮลท์ตี้ ชิงเงินรางวัลพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม “วันเชฟสากล” ในประเทศไทย ปี 2 ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  1. ด.ญ.ธัญสิรีย์  คล้ายบุญ - โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ (กทม.)

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  1. ด.ช.คุณัชญ์ จ่างสี - โรงเรียนอัสสัมชัญประถม (กทม.)

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

  1. ด.ญ.ศรัณย์ณภัส รัตนวรรณชาติ - โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (กทม.)
  2. ด.ญ.ณพัส นาคเทวัญ - โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ (กทม.)
  3. ด.ญ.พรรณ์ธัญยา โพธ์มั่น - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี