Menu

กิจกรรมแลกคุ้ม ลุ้นโชค ปี 1

Wednesday, March 20, 2019

กิจกรรมแลกคุ้ม ลุ้นโชค

กติกาการเล่น

- ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

- ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ “แลกคุ้ม ลุ้นโชค” ได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการและสมัครสมาชิกผ่านบัญชีโปรแกรมไลน์ @NestleProfessional เพื่อที่จะมีสิทธิ์รับแต้มและแลกรับของรางวัลหรือแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ โดยการระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล , หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน , ที่อยู่ปัจจุบัน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนด เพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรม “แลกคุ้ม ลุ้นโชค” และ/หรือเพื่อการนำเสนอกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จนครบถ้วน

- ผู้ร่วมรายการจะได้รับแต้มโดยการซื้อสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ระบุชื่อแคมเปญ “แลกคุ้ม ลุ้นโชค” เท่านั้น) แล้วพิมพ์รหัส 10 หลักซึ่งปรากฏในซองสินค้าผ่านไลน์ @NestleProfessional (แต่ละชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จะมีรหัส 10 หลัก (1 รหัส) สามารถใช้กรอกเพื่อสะสมแต้มได้เพียง 1 ครั้ง)

- ผู้ร่วมรายการสามารถสะสมแต้มและใช้แต้มแลกรับของรางวัล หรือแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ (Lucky Draw) ผ่านทางบัญชีโปรแกรมไลน์ @NestleProfessional ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 (แต้มที่ใช้แลกแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น แต้มที่แลกรับของรางวัลแล้ว จะไม่สามารถนำมาแลกสิทธิ์ลุ้นชิงโชคได้อีก และไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

- สำหรับการแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล (Lucky Draw) มีรายละเอียดดังนี้ ใช้ 1 แต้มเพื่อรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์สำหรับลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำ 1 บาท (มูลค่ารางวัลละ 19,715.14 บาท ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) จำนวน 1 เส้น หรือใช้ 2 แต้มเพื่อรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์สำหรับลุ้นรับรางวัลมอเตอร์ไซค์ 1 คัน (มูลค่า 54,891 บาท)

 

สินค้าที่เข้าร่วมรายการและแต้มที่ได้รับ

- สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ระบุชื่อแคมเปญ “แลกคุ้ม ลุ้นโชค” มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ

1.) กาแฟสำเร็จรูป ตราเนสกาแฟ เรดคัพ ขนาด 630 กรัม

2.) กาแฟสำเร็จรูป ตราเนสกาแฟ เรดคัพ ขนาด 600 กรัม

3.) กาแฟสำเร็จรูป ตราเนสกาแฟ บาริสต้า ขนาด 380 กรัม

4.) คอฟฟี่ ครีมเมอร์ (ครีมเทียม) ตราคอฟฟีเมต ขนาด 1000 กรัม

5.) เครื่องดื่มช็อคโกแลตมอลต์ ตราไมโล แอคทิฟ-โก ขนาด 1000 กรัม

6.) ชาผงสำเร็จรูปชนิดไม่หวาน ตราเนสที ขนาด 90 กรัม

สินค้าแต่ละชนิดมีค่าแต้มดังนี้

1.) ซื้อ “กาแฟสำเร็จรูป ตราเนสกาแฟ เรดคัพ ขนาด 630 กรัม (210 กรัม x 3 ซองเล็ก)” จำนวน 1 แพคได้รับ 3 แต้ม

2.) ซื้อ “กาแฟสำเร็จรูป ตราเนสกาแฟ เรดคัพ ขนาด 600 กรัม” จำนวน 1 ถุงได้รับ 3 แต้ม

3.) ซื้อ “กาแฟสำเร็จรูป ตราเนสกาแฟ บาริสต้าขนาด 380 กรัม (190 กรัม x 2 ซองเล็ก)” จำนวน 1 กล่องได้รับ 2 แต้ม

4.) ซื้อ “คอฟฟี่ ครีมเมอร์ (ครีมเทียม) ตราคอฟฟีเมต ขนาด 1000 กรัม” จำนวน 1 ถุงได้รับ 1 แต้ม

5.) ซื้อ “เครื่องดื่มช็อคโกแลตมอลต์ ตราไมโล แอคทิฟ-โก ขนาด 1000 กรัม” จำนวน 1 ถุงได้รับ 1 แต้ม

6.) ซื้อ “ชาผงสำเร็จรูปชนิดไม่หวาน ตราเนสที ขนาด 90 กรัม” จำนวน 1 ถุงได้รับ 1 แต้ม

 

สถานที่ซื้อสินค้าที่ร่วมกิจกรรม “แลกคุ้ม ลุ้นโชค”

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหาซื้อสินค้าที่ร่วมกิจกรรมได้ที่ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งแบบดั้งเดิมทั่วประเทศ และแมคโครทุกสาขา (ยกเว้นสินค้า กาแฟผงสำเร็จรูป ตราเนสกาแฟ เรดคัพ ขนาด 630 กรัม ไม่มีจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขา) 

 

รายละเอียดการจับรางวัล (Lucky Draw) มีทั้งหมด 11 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 • จับรางวัลวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 2 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • จับรางวัลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 3 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • จับรางวัลวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 4 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 • จับรางวัลวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 5 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
 • จับรางวัลวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 11 กันยายน 2562

ครั้งที่ 6 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 • จับรางวัลวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ครั้งที่ 7 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 • จับรางวัลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 8 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
 • จับรางวัลวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 9 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • จับรางวัลวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 9 มกราคม 2563

ครั้งที่ 10 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
 • จับรางวัลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 11 

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • จับรางวัลวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 11 มีนาคม 2563

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป

 

รายละเอียดของรางวัล (Lucky Draw) มีดังนี้

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,715.14 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 59,145.41 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,715.14 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 59,145.41 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,715.14 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 59,145.41 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4

รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 54,891 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 5

รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 54,891 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 6

รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 54,891 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 7

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,715.14 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 59,145.41 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 8

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,715.14 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 59,145.41 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 9

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,715.14 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 59,145.41 บาท 

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 10

รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 54,891 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 11

รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 54,891 บาท

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการจำนวน 23 รางวัล รวมมูลค่า 629,327.48 บาท(หกแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

 

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมสนุก 1 ท่าน/รางวัล/บัตรประชาชน ให้ได้รับรางวัลสูงสุดเท่านั้น

2. ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรสำคัญที่ทางราชการออกให้ (สำหรับกรณีผู้โชคดีไม่ใช่คนสัญชาติไทย สามารถใช้หนังสือเดินทาง Passport และ/หรือ เอกสารหรือบัตรอื่นใดๆ ที่รัฐออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคลโดยปรากฏรูปภาพของตนเป็นส่วนหนึ่งหรือประกอบในเอกสารหรือบัตรนั้นๆ ด้วย ) , แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีโปรแกรมไลน์ @NestleProfessional ที่ใช้สมัครสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน ในตอนที่มารับรางวัล โดยต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามสถานที่ และ วัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับดัวยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่สภากาชาดไทยหรือองค์กรสาธารณะกุศลอื่นต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา รับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง)

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการลุ้นชิงโชค มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544     

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นๆของผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการกิจกรรม ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. กิจกรรมดังกล่าวนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่านโปรแกรมไลน์ @NestleProfessional เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย , บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ , คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  

7. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือยกเลิกบัญชีของสมาชิก หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของแคมเปญ โดยคะแนนที่ได้รับหรือสะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

8. แต้มสะสมและของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคลอื่นได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.nestleprofessional.co.th และ/หรือ ไลน์@NestleProfessional และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

10. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ เกิดความชำรุด เสียหาย หรือมีข้อบกพร่อง ผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการได้โดยตรง

11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ

12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด

13. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะนำรหัสยืนยันตัวตนของผู้ร่วมรายการทั้งหมด (ระบบจะสร้างรหัสยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมรายการ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วน) นำมาพิมพ์ลงบนกระดาษและนำมากองรวมกัน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอตรวจสอบรหัสยืนยันตัวตน ที่บริษัทนำมาจับฉลากได้ที่ ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ได้ที่เบอร์ 02-657-8625 โดยแจ้งข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

15. กรณีผู้ร่วมรายการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลในครั้งใดของรายการนี้แล้วจะไม่สามารถได้รับรางวัลอีกในการจับรางวัลครั้งต่อไป

16. ทั้งนี้ ผู้ร่วมรายการสามารถใช้แต้มดังกล่าวตามที่กำหนดเพื่อแลกรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยทำรายการผ่านทางบัญชีโปรแกรมไลน์ @NestleProfessional จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ร่วมรายการมีแต้มเพียงพอต่อการแลกรับรางวัลดังกล่าวหรือไม่ กรณีมีแต้มเพียงพอระบบจะทำการส่งรหัสของรางวัลบนหน้าจอใช้งานและผู้ร่วมรายการจะต้องใช้สิทธิที่ได้แลกรับตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละรางวัล โดยการจัดส่งของรางวัลนั้นผู้ร่วมรายการต้องกรอกข้อมูลและที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้ถูกต้อง ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบหากของรางวัลจัดส่งไปไม่ถึงผู้ร่วมรายการในกรณีที่ผู้ร่วมรายการกรอกที่อยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 02-657-8625 www.nestleprofessional.co.th และ ไลน์@NestleProfessional

18. สถานที่จับรางวัล โรงแรมปัญจะรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 568/12 หมู่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

19. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับการลุ้นรางวัล (Lucky Draw) ทาง www.nestleprofessional.co.th และ ไลน์ @NestleProfessional

20. ใบอนุญาตจับฉลากชิงโชคเลขที่ 1-11/2562