ติดต่อเรา
Call Us

 

สายตรงเนสท์เล่โพรเฟชชันนัล เพื่อผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม
เบอร์โทร 02-657-8625
ติดต่ออีเมล [email protected]
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เนสเล่ โพรเฟชชันนัล
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Machine Technical Service Center

 

บริการคอลเซ็นเตอร์
ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 02-181-8228
- บริการตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาเครื่องปีละ 2 ครั้ง (สำหรับเครื่องร้อนเท่านั้น)
- บรการตรวจเช็คสภาพซ่อมเครื่อง เมื่อได้รับแจ้ง กรุงเทพฯภายใน 24 ชั่วโมง ต่างจังหวัดภายใน 72 ชั่วโมง

 

ทีมงานเนสท์เล่โพรเฟชชันนัล พร้อมให้บริการ ในทุกช่องทางการติดต่อ

please complete the form below

ทีมงานเนสท์เล่โพรเฟชชันนัล พร้อมให้บริการ ในทุกช่องทางการติดต่อ