กิจกรรม

ประกาศผู้โชคดี กิจกรรมแลกคุ้ม ลุ้นโชค ปี 2

Thursday, May 14, 2020

ประกาศผู้โชคดี กิจกรรมแลกคุ้ม ลุ้นโชค ปี 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2563  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 5,432.216  บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 18 ตุลาคม.2562) จำนวน 15 รางวัล

 1. อ๊อต ร่มโพรีย์
 2. ทองอิน ผ่านพินิจ
 3. เมตตา เตียประสงค์
 4. นพดล บัวหีบแก้ว
 5. เล็ก ทรัพย์สมบัติ
 6. เจษฎา สังขโชติ
 7. ฐิตารี ใหม่จรูญ
 8. อาภรณ์ ขำคม
 9. นิตยา แก้วสว่าง
 10. ภาวดี สิมสา
 11. จันทนา เนียมน้อย
 12. พิชิต พ่อบาล
 13. นายกิตติพัทธิ์ ศรีนรวรรธน์
 14. ณัฐชา ทองแดงกายสิทธิ์
 15. แวอาแด แวนาแว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รางวัล โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 มูลค่ารางวัลละ 30,495 บาท จำนวน 1 รางวัล

 1. กองแก้ว สอนสมฤทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รางวัล ทองคำแท่งหนัก 2 บาท มูลค่ารางวัลละ 43,081.09 บาท (ราคาทองคำแท่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) ณ จำนวน 2 รางวัล

 1. เสาวลักษณ์ มีทองขาว
 2. เฉลิมวุฒิ กองคำ