Menu

ประกาศผู้โชคดี กิจกรรมแลกคุ้ม ลุ้นโชค ปี 3

Monday, April 12, 2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น wave 125i มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท

 1. นกน้อย ฤกษ์แดง 094446XXXX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รางวัล สร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,176.16 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 112,704.64 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 112,704.64 บาท

 1. เทิดทูนวิศิษฏ์ สังข์สะณา 087918XXXX
 2. จารุวรรณ นามเพราะ 090369XXXX
 3. แสงตะวัน ชัยโชติ 087743XXXX
 4. สุวรรณา นาตะสุต 065053XXXX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น wave 125i มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท 

 1. สีวรรณ ส้มแป้น   084662XXXX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รางวัล สร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,176.16 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 112,704.64 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 4 จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 112,704.64 บาท

 1. ทิวา รักจันทึก 093094XXXX
 2. สิริกาญจน์ ภู่เลื่อม 097078XXXX
 3. สิรินภา ก้องภักดีสุข 062428XXXX
 4. อุไรพร กุลบุตร 084426XXXX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 5 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น wave 125i มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 5 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท

 1. เจ๊ะดาย๊ะ สาและ 084633XXXX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 6 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รางวัล สร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 28,176.16 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 112,704.64 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 6 จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 112,704.64 บาท

 1. น้องนาง แซ่บเว้อร์ 062480XXXX
 2. ภิญญาพัชร์ ทองระย้า 085904XXXX
 3. สุกัลยา พลเยี่ยม 083555XXXX
 4. กุลิสรา ทองใบ 094425XXXX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 7 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ใช้แต้มแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น wave 125i มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 7 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท

 1. บุญธรรม ผิววงษ์ 089839XXXX