เนสกาแฟ เอเลอเกลีย

เครื่อง Mixo Bowl

ทำได้ 36 แก้ว ต่อ 1 รอบการชง (แก้ว 16 ออนซ์)*
- สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์วางเครื่องอีซี่แคร์

ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกช่องทาง