Menu

Makro มหกรรมครบเครื่อง เรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14

Wednesday, November 20, 2019

Macro มหกรรมครบเครื่อง เรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14

มาร่วมเติมเต็ม Passion และจุดประกาย idea ต่อยอดทางธุรกิจ กันได้ที่งาน Makro มหกรรมครบเครื่อง เรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14
พิเศษ! เตรียมพบกับเชฟกิ๊กกมล จากเชฟกระทะเหล็ก และสุดยอดบาริสต้า คุณอาร์ม จากร้าน Black Jack Coffee ที่จะมารังสรรค์ เมนูให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคต่างๆ
แล้วพบกันในงานที่บูธ Nestle Professional โซน I25-32 อาคาร6-7 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 21-24 พ.ย. 62 เวลา 10.00-19.00