Menu

ช้อปอย่างโปร โอ้โหแจกทอง ปี 2563

Friday, May 1, 2020

ช้อปอย่างโปร โอ้โหแจกทอง ปี 2563

เงื่อนไขและข้อตกลง“ช้อปอย่างโปรโอ้โหแจกทอง ปี 2563 ครั้งที่ 1”

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ ที่ปรากฏคำว่า “เนสท์เล่โพรเฟสชันนัล” หรือ “Nestle Professional”บนบรรจุภัณฑ์ทุกขนาด ทุกรสชาติ และสินค้าภายใต้แบรนด์ “MAGGI PROFESSIONAL” เฉพาะสินค้ากลุ่ม 9 รายการตามรายชื่อด้านล่างที่มีจำหน่ายที่แม็คโครเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ดังต่อไปนี้

ครบทุกมูลค่า 239 บาท ขึ้นไป  ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) จาก ห้างแม็คโคร เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับคูปองชิงโชคจำนวน  1 ใบ  ร่วมรายการโดย  เขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลต่างๆ ในคูปองให้ชัดเจนและครบถ้วน ลงในคูปอง แล้วนำไปหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนห้างแม็คโครเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ  เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยคูปอง   1 ใบ ถือเป็น 1 สิทธิ์ ของผู้ร่วมรายการ จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป 

รับคูปองได้ที่แม็คโคร ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเกาะสมุย,หัวหิน,พัทยาเหนือ,ป่าตอง,ละไม,กัลปพฤกษ์,บ้านเพ,ศรีนครินทร์2,เกาะช้าง,อ่าวนาง,แหลมฉบัง,บางปู,วังหิน,อุดมสุข,รามคำแหง (สัมมากร),บดินทรเดชา,ประชาอุทิศ,สุขุมวิท 71,นวมินทร์ 70,ชะอำ,อ่อนนุช,สุขสวัสดิ์,ลาดกระบัง,นาทองเจริญ,รามคำแหง 24)

 1. รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ ได้แก่

- ทองคำแท่งสกรีนลายหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 12,730บาท จำนวน 27 รางวัล รวมมูลค่า 343,710 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)

- ทองคำแท่งหนักสกรีนลาย 1 บาท มูลค่า 25,280 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 75,840 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)

รวมของรางวัล 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 419,550 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 โดยมีกำหนดจับรางวัล และแจกรางวัลดังนี้

จับรางวัล วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:00 (สำหรับคูปองที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563) จับรางวัลที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

แจกรางวัล วันที่ 20 กรกฏาคม 2563  ที่แม็คโครสาขาสาทร ที่อยู่ 10300 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 1. ระยะเวลาเข้าร่วมรายการ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลาแจกคูปอง วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับคูปองกรณีเกินระยะเวลาที่กำหนด
 • วันจับรางวัล วันที่ 13 กรกฏาคม 2563
 • วันแจกรางวัล วันที่ 20 กรกฏาคม 2563
 • วันประกาศรางวัล วันที่ 20 กรกฏาคม 2563
 1. ประกาศรายชื่อทาง https://www.nestleprofessional.co.th/ วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เวลา 18:00 น.
 2. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งผู้โชคดีให้ทราบ หรือทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯ กำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป             
 3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ หากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะจับรางวัลสำรองต่อไป
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 101/2544
 5. ชิ้นส่วนที่ร่วมรายการจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯ ว่า เป็นของจริงก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทฯ มีข้อสงสัยว่าชิ้นส่วนที่ร่วมรายการที่ส่งมา ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นของที่ทำปลอมขึ้น หรือมีการพิมพ์ข้อความใดที่ผิดจากต้นฉบับ หรือไม่ได้มาจากการจัดรายการครั้งนี้ หรือมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือ รอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของชิ้นส่วนที่ร่วมรายการหรือการส่งผิดที่หรือการส่งชิ้นส่วนช้ากว่า วันและเวลาที่กำหนดในการส่งชิ้นส่วน ชิงรางวัล หรือต่อความผิดพลาดเนื่องจากข้อความบนชิ้นส่วนไม่ชัดเจน และเมื่อผู้ร่วมรายการได้ส่งชิ้นส่วนเพื่อร่วมรายการกรรมสิทธิ์ในชิ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลจะเป็นของบริษัทฯทันที และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บชิ้นส่วนที่ส่งมาชิงรางวัลไว้เมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้ว
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลที่ทางบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนั้น จะมีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านช่องทาง https://www.nestleprofessional.co.th/ ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 9. พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย, บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี ขณะเข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบของรางวัลโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ 02-657-8625 หรือ1162 กด 1 หรือที่ https://www.nestleprofessional.co.th/
 12. ใบอนุญาตเลขที่ 508/2563

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น