Menu
Nescafe Street Cafe

ร้านกาแฟเนสกาแฟ Model D The Stand Alone

เหมาะสำหรับพื้นที่เปล่า ที่ต้องการสร้างขึ้นมาใหม่
  • เป็นงาน Build in ที่ออกแบบให้เข้ากับรูปแบบและขนาดพื้นที่
  • ราคาเริ่มต้น 1,300,000 บาท (4m. x 4m.) (*ราคานี้ไม่รวมค่า Management fee 55,000 บาทและราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่หน้างานจริง)
  • ราคาไม่รวมงานรื้อถอนของเดิม งานระบบ แอร์และงานตอกเสาเข็ม