Beverage

น้ำพั้นช์

ขั้นตอนการทำ

ส่วนผสม

ฟรุ้ตไทม์เลมอนเนด10 กรัม
ฟรุ้ตไทม์รสส้ม30 กรัม
น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละ15 มิลลิลิตร
เกลือ0.05 กรัม
น้ำแข็ง 

 

ขั้นตอนการชง

  1. ชงฟรุ้ตไทม์เลมอนเนดและฟรุ้ตไทม์รสส้มในน้ำ 150 มิลลิลิตร
  2. เติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละ คนให้เข้ากัน และเติมเกลือเล็กน้อย
  3. เติมน้ำแข็งลงแก้ว เทส่วนผสมลงไปในแก้ว
  4. จัดเสิร์ฟใส่แก้ว พร้อมดื่มความอร่อย