เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนนิยมใช้เวลานอกบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานหรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จึงทำให้มีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อสัดส่วนและปริมาณเม็ดเงินที่ถูกจับจ่ายในด้านนี้เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มและผู้บริโภค เนสท์เล่ จึงได้จัดตั้ง เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล หน่วยธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักที่ชัดเจน 3 ประการ

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นคู่ค้าของเรา
- เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค มาปรับใช้ในการสร้างแนวคิดในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างผลกำไรให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา
- เพื่อนำศักยภาพของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และระบบที่ได้รับความไว้วางใจ มาช่วยคู่ค้าของเราสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืน ผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

      จากการรวมแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล สามารถสร้างสรรค์การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจรที่ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราพร้อมที่จะร่วมแบ่งปันศักยภาพของเราให้กับคู่ค้า เพื่อให้เราทุกคนเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน