Display Menu Menu
วัตถุดิบร้านกาแฟ, nestle thailand

ผลิตภัณฑ์ในเครือเนสท์เล่โพรเฟชชันนัล

We Proudly Serve Starbucks

โปรแกรม We Proudly Serve Starbucks พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มระดับพรีเมียมหลากหลายเมนู ไปยังที่ทำงานหรือจุดบริการเครื่องดื่มของคุณ สตาร์บัคส์มุ่งมั่นในพันธกิจในการ "จุดประกายและหล่อเลี้ยง จิตใจและอารมณ์ของผู้คน ในรูปแบบหนึ่งคน หนึ่งแก้ว หนึ่ง ชุมชน ต่อหนึ่งครั้ง” โดยเราได้ใช้พลังของ คุณค่าแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนผ่านตัวตนของ ‘สตาร์บัคส์’ ทั้งนี้ เราเติมเต็มพันธกิจที่มีความสำคัญยิ่งนี้ผ่านการส่งมอบประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มรสเลิศที่ลูกค้าต่างรู้จักและหลงรักมาอย่างยาวนาน โปรแกรม We Proudly Serve Starbucks พร้อมช่วยให้คุณยกระดับการบริการเครื่องดื่ม ขับเคลื่อนพันธกิจของสตาร์บัคส์ รวมถึงมอบโอกาสที่ดีในการดึงดูดใจลูกค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย

อ่านต่อเกี่ยวกับแบรนด์