เนสที

เนสทีชาไทยผง (12 x 200 กรัม)

ชาไทยผงสูตรเข้มข้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- ไม่มีน้ำตาล
- ไม่ต้องต้ม
- อร่อยได้ในช้อนชาเดียว
- 1 ถุงชงได้ 50 แก้ว

สูตรอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง